Decentralizacja, przyczyny nieładu, kształcenie lekarzy cz. II

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Nie przytaczając dalej niezliczonych przykładów nieładu, ograniczmy się do stwierdzenia, że jego pierwotną przyczyną są przestarzałe systemy nauczania w naszych akademiach, w których zupełnie brak profilaktyki ekologicznej. Konieczna jest integracja wszystkich wydziałów uniwersyteckich wiedzą o człowieku jako rzeczywistości biologicznej, będącej stale w fazie stawania się coraz doskonalszą rzeczywistością etyczną.

Domagać się trzeba reformy studiów. Podręczniki powinny zawierać nie tylko zasób aktualnej wiedzy, ale i wizje problemów do rozwiązania. Wtedy rozbudzimy u młodych twórcze działanie wyobraźni w poszukiwaniu dróg do lepszego jutra. Przejdźmy z procesu nauczania kontenerowego na heurystyczny. Nie ograniczamy bowiem – w przeciwieństwie do nauczania na świecie – nadmiaru zbędnych informacji anatomicznych, biochemicznych itp., które jak kontener pakuje się w mózgi studentów. Taktyka heurystyczna zakłada sytuację, kiedy to mistrz i uczeń sprzężeni są informacjami, jakich dostarczają doświadczenie życiowe i naukowe oraz spe- cjalistyczne działania. Nauczyciel i uczeń wzbogacają wówczas partnersko swą wiedzę o szerokie horyzonty humanistyczne.

Lekarza należy uczyć przywracania procesu I stanu zdrowia, a nie imponowania rodzinom pacjentów bogatym asortymentem zagranicznych leków. Ponadto, nauczającemu I nauczanemu wiadomy stanie się wspólny cel, bo nie zawsze nauczający i nauczani dostatecznie uświadamiają sobie wspólny cel współistnienia w procesie nauczania-uczenia się. Ba, często widzą oni te cele jako rozbieżne…

Naszym przyszłościowym modelem człowieka winien być nie człowiek wyposażony w stalowe mięśnie maszyn o nuklearnej mocy, ale człowiek zaopatrzony w wysoko oprocentowany kapitał nauki i wiedzy etycznej, które potrafi wykorzystać-wraz z parkami maszyn – do przetrwania rodzaju ludzkiego.

Leave a Reply