Czynniki kulturowe, trudności i potrzeby: wojna i pokój

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Najistotniejsza jednak dla zdrowej przyszłości człowieka na globie będzie nie tylko zorganizowana profilaktyka w skali światowej (za pośrednictwem WHO), opierająca się na ochronie równowagi biologicznej w przyrodzie. Aby chronić skutecznie przyrodę i jej cząstkę – człowieka, należy skoncentrować się na poszczególnych ogniwach łańcucha patogenetycznego chorób nowotworowych, które są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w środowisku naszego bytu pod wpływem aktualnej kultury.

Pierwszym ogniwem tego łańcucha jest współczesny model kultury euro- amerykańskiej, który uwarunkował taką społeczną organizację świata, że żyje w niej coraz więcej ludzi głodnych. Dalsze ogniwa, to cierpienia ludzi głodnych i ich reakcje psychiczne – od poczucia krzywdy aż po nienawiść. Nienawistne myśli prowadzą w efekcie do zniszczenia znienawidzonego. Ostatecznie więc nienawidzący i nienawidzeni, głodni i syci, żyją w lęku, by nie zabrakło im pożywienia. Z lęku przed głodem jedni i drudzy zmuszają glebę do zwiększonej wydajności, stosując nie zawsze właściwe sposoby nawożenia. Z lęku, by im chleba nie odebrał wróg – zbroją się. Uzbrojenie militarne poprzedzają uzbrojeniem psychologicznym, rozniecając w swej grupie nienawiść do innych, nie znanych, szarych ludzi, tak samo często nieszczęśliwych i tak samo lękliwych jak oni. Jednym z dalszych ogniw jest już wzajemne wyniszczanie się jednych przez drugich. W toku rozwoju tego zjawiska daleka jest jeszcze ewolucyjna droga do emocjonalnej dojrzałości gatunku ludzkiego. Nadal ludzie ludziom przysparzają cierpień, okaleczeń i chorób, powodując często ich przedwczesną śmierć. Nie tylko więc śmierć jednostkowa, lecz i ludobójcza jest dziełem niedojrzałego lub psychicznie chorego człowieka.

Leave a Reply