Co wywołuje białaczkę?

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Ale skoro prawie każdy z nas może być nosicielem wirusa białaczkowe- go, to pojawia się logiczne pytanie, dlaczego nie wszyscy chorują. Dlaczego w Hiroszimie – mimo wszystko – nie wszyscy zachorowali? Widocznie u pewnych grup ludzi istnieją jakieś predyspozycje do choroby, u innych zaś nie, bo posiadają jakieś czynniki ochronne o spotęgowanym stopniu działania. Dziś wiemy, że tymi czynnikami są obecne w organizmie, we właściwych proporcjach i stężeniach, określone biopierwiastki, jak magnez, wapń, selen, kobalt, cynk, a zapewne i wiele innych, których jeszcze nie znamy, a poznać musimy, aby znaleźć lekarstwo.

Wychodząc ze słusznego założenia, iż mówienie o „chorobach nieuleczalnych” jest dużym ryzykiem i swoistym kapitulanctwem poznawczym i terapeutycznym ludzi medycyny, uważamy za pożądany i uprawniony cel właśnie leczenie chorób rzekomo nieuleczalnych.

A zatem wiemy dotąd, że białaczka jest chorobą wyzwalaną przez „x” czynników działających synergistycznie, a jej wiodącym przejawem jest nieograniczony rozrost komórek krwi. Leczenie białaczki powinno przeto polegać na wykrywaniu jak największej ilości tych czynników. Skąd się one biorą – to już wiemy: ze środowiska zewnętrznego, z gleby, powietrza, wody, pożywienia, promieniowania. Mogą też powstawać w samym organizmie w toku jego zaburzonych przemian metabolicznych, a nawet przemian naturalnych (jak w przypadku powstawania nitrozoamin ze związków azotowych w nadmiarze). Trzeba je więc wykryć, zbadać, opisać mechanizm powstawania. A jest to zadanie nie tylko teoretycznie, ale i praktycznie w pełni przecież możliwe. Wiemy już „z grubsza”, jakie mechanizmy patologii wolnoro- dnikowej towarzyszą białaczkom, jak i pozostałym zresztą nowotworom.

Leave a Reply