Co wywołuje białaczkę? cz. II

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Ale dociekając przyczyn tych zakłóceń dostrzegamy, że są one uwarunkowane także patologią stosunków międzyludzkich. Dotychczasowe dane badaczy z USA dowodzą np., że znaczna większość chorych na białaczki doznała głębokich psychicznych wstrząsów na 3-5 lat przed zachorowaniem. Widoczny więc staje się kierunek dalszych badań nad korelacją między somatopsychiczną strukturą człowieka, wyrażoną wskaźnikami antropometrycznymi i psychometrycznymi, a białaczkami oraz wychwyceniem związku białaczek ze stanami psychoemocjonalnymi jako kofaktorami (promotorami) białaczek.

My, ludzie, tworzymy bowiem świat ze wzrastającą ilością karcinogenów w środowisku. My, ludzie, jesteśmy wytworami świata, który stworzyliśmy. Naszym dziełem były rewolucje naukowo-techniczne, naszym dziełem jest energia jonizująca i leukozogeny przemysłowe. Naszym też, lecz dobrym działaniem, winno być chronienie człowieka przed ich zgubnym wpływem. Trzeba więc szukać, szukać nadal.

Białaczkę wywołują, jak wiadomo, m.in. benzen, węglowodory nienasycone (niektóre), produkty utleniania węgla, niektóre środki chemii rolnej i gospodarstwa domowego, barwniki syntetyczne, wirusy, toksyny, niektóre alkaloidy. Jeśli organizm jest nasycony omówionymi już czynnikami przeciwutleniającymi (wśród nich m.in. witaminami C, E oraz B6, selenem, kobaltem, dolomitem), to mimo przebywania w środowisku zanieczyszczonym czynnikami bialaczkotwórczymi, nie ponosi większej szkody.

Leave a Reply