Choroby cywilizacyjne – dalszy opis

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Z kolei istnieje jeszcze jedno ogromnie doniosłe, a negatywne zjawisko. Otóż adaptacja poza granicę homeostazy może dotyczyć także całego zespołu mechanizmów biochemiczno-immunologicznych, szczególnie mechanizmów enzymatycznych, co daje w efekcie wydatne obniżenie tzw. bariery immunologicznej, czyli odpornościowej. Wówczas to także wszelkie czynniki chorobotwórcze – biologiczne, fizyczne, chemiczne i psychospołeczne – mają znacznie „ułatwiony” dostęp do organizmu i łatwiej czynią w nim chorobowe spustoszenia, prowadząc też do przedwczesnych zgonów. W tym rozumieniu także plaga naszych czasów, a więc choroby nowotworowe i białaczki są chorobami w dużej mierze „cywilizacyjnymi”. Choć znane są od bardzo dawna, jednak do gwałtownego ataku przystępują właśnie obecnie i to zwykle tam, gdzie człowiek w istotny sposób zniszczył biosferę oraz naruszył naturalne obiegi pierwiastków, jak też zaburzył funkcjonowanie łańcuchów troficznych.

Innymi słowy choroby cywilizacyjne to takie, które w sposób bezwzględnie stwierdzalny obiektywnymi metodami statystyki towarzyszę znamiennie rozwojowi cywilizacji w takim jej modelu, jaki jest nam współcześnie właściwy. Istotą tych chorób, na pierwszym szczeblu przyczynowym w organizmie, jest uszkodzenie metabolizmu, czyli zachwianie naturalnych, przepisanych przez naturę w kodzie DNA, dróg, rozmiarów i mechanizmów przemiany materii i energii w organizmie. Tak więc choroby cywilizacyjne nazywamy także chorobami metabolicznymi. Należą do nich z całą pewnością wszelkie formy miażdżycy, w tym zawały serca, choroby nowotworowe, kamice szczawianowe i cholesterolowe, choroba alkoholowa, fibroela- stoza płodów, wrodzone wady serca, nagłe zgony niemowląt, różne typy nerwic i psychonerwic oraz wiele innych.

Leave a Reply