Chemizacja medycyną

Posted by: admin  :  Category: Medyk

W epoce industrialnej siłą rzeczy rozwinął się przemysł farmaceutyczny. Skutki nie dały na siebie długo czekać. Choroba Werner-Schulza w Szwajcarii, przebiegająca z agranulocytozą i kończąca się śmiercią, była wynikiem nadużywania piramidonu. Od tego czasu wiele leków skreślono ze światowych lekospisów, jak np. chloromycetynę (detreomycyna), która okazała się skuteczna m.in. w durzę brzusznym, ale bialaczkotwórcza dla dzieci. Bogatą listę leków szkodliwych zamykają farmakologiczne, a w tym i hormonalne środki antykoncepcyjne, które wyzwalają u matek anomalie, odbijające się zaburzeniami mutagennymi u potomstwa.

Szkodliwość niektórych leków szczególne miejsce zajmuje w odniesieniu do kobiet ciężarnych. Mamy bowiem do czynienia ze swoistą sytuacją. Logicznie rzecz biorąc przedmiotem oddziaływania medycznego w wypadku kobiety ciężarnej jest nie jeden organizm, ale dwa organizmy, w zupełnie różnych stadiach rozwojowych. Matka należy niejako do „medycyny osób dorosłych”, a rozwijający się w niej płód w zasadzie winien należeć do wyodrębnionej przecież dziedziny, jaką jest neonatologia i pediatria. Różne leki przenikają do organizmu matki przez łożysko do płodu, a później, jeśli karmi dziecko piersią – z jej organizmu do organizmu dziecka. I to, co dla matki może być nieszkodliwe, bywa wysoce toksyczne dla płodu lub dla narodzonego już dziecka. Tak było np. z ponurą katastrofą stosowania tali- domidu.

Niebezpieczne są także i wielce dyskusyjne środki antykoncepcyjne natury chemicznej i hormonalnej. Uważamy, że można by przez oświatę zdrowotną i procesy wychowawczo-kulturowe tak zmienić kulturę współżycia – zbliżenia mężczyzny i kobiety – aby uniknąć niepożądanej ciąży. Ale nie dzięki środkom farmaceutycznym. Życie ludzkie jest bowiem zbyt cenne, aby na nim testować te setki leków, o których w gruncie rzeczy nie zawsze wiemy, czy nie działają na szkodę organizmu. Wiele z nich to, niestety, leki chorobotwórcze. Co roku skreśla się z lekospisów tysiące farmaceutycznych przetworów.

Leave a Reply