Chemia bionieorganiczna – dalszy opis

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Dzięki tym dziedzinom dostrzegamy istnienie w małych przestrzeniach geograficznych skupień charakterystycznych chorób ludzi i zwierząt. Wyniki tych badań inspirują do poszukiwania przyczyn wielu chorób w zaburzeniach naturalnego rozkładu pierwiastków w powietrzu, wodzie, glebie, w świecie roślin i zwierząt, a więc w łańcuchu troficznym człowieka.

Uważamy, że dzięki chemii bionieorganicznej otwiera się droga do eko- profilaktyki przez monitoring egzo- i endoekologiczny, poprzez wiedzę o pierwiastkach śladowych oraz przez umiejętność określania relacji, jakie między nimi zachodzą, dzięki zaprzęgnięciu do tych wielce skomplikowanych prac nowoczesnych urządzeń pobierania i przetwarzania danych.

Wszystkie zatem dziedziny biochemii, chemii organicznej i lekarskiej muszą zintegrować swoje działania i badania, by wejść w wiek XXI wyposażone w bogatszą niż dotąd wiedzę o racjonalnej profilaktyce – tak, aby stać się łączną, międzydyscyplinarną dziedziną, aby wprowadzić tym samym naukę współczesną w nową fazę integracji o wspólnym mianowniku ekolo- gizmu.

Dziś nauka poznała już 27 biopierwiastków, które będąc włączone w procesy enzymatyczne, warunkują tym samym zdrowie lub chorobę. Pojęcia „biometale”, „metale życia”, „mikroelementy”, „pierwiastki śladowe”, „biopierwiastki” są pojęciami synonimicznymi.

Leave a Reply