Cerebrologia

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Gdyby ktoś – np. przybysz z kosmosu – mógł spojrzeć na nasz świat i ludzkość z zewnątrz, obiektywnie i bezinteresownie, nie wnikając w podziały na ustroje, religie, obozy polityczne, uznałby nas zapewne za populację szaleńców, którzy systematycznie, dysponując różnymi możliwościami, stale dokonują wyborów najgorszych z możliwych. Odnotowałby zapewne, że ludzkość – a przynajmniej znaczna jej część – cierpi na masowe zaburzenia pracy mózgów, po prostu mówiąc – na jakąś niezrozumiałą „pandemię cerebropatii”.

Współczesny świat jest uwikłany w sprzeczności, które są motorem jego rozwoju. Dziś jednak nastała już epoka, w której trudno mówić o sprzecznościach, trzeba raczej mówić o irracjonalnych paradoksach. Nigdy wcześniej nie miała ludzkość takich środków, które by umożliwiały realizację odwiecznych marzeń o powszechnym pokoju, w zdrowiu, dostatku, ale też po raz pierwszy w dziejach zbliża się ona do krawędzi samozagłady. Jeśli w najbliższym czasie nie dokona się jakiś zasadniczy zwrot, ludzkość tę krawędź przekroczy i runie w przepaść. I to bez wojny nuklearnej. Wystarczą same przygotowania do niej i kontynuacja bezrozumnego niszczenia biosfery.

Leave a Reply