Badania bentonitu

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Jak dyktuje zezwolenie wydane w Stanach Zjednoczonych Ameryki: „w zawiesinie, poszczególne cząsteczki bentonitu są naładowane ujemnie, tak więc silnie przyciągają cząsteczki o ładunku dodatnim, co tłumaczy zdolność bentonitu do oczyszczania płynów zawierających naładowane dodatnio cząsteczki materii… W związku z rosnącą liczbą sposobów wykorzystywanie bentonitu, relacjonowano jego zwiększoną skuteczność działania w formie żelu”.

Badania bentonitu nie dowiodły, że chemicznie oddziałuje on na organizm. Jego działanie wydaje się mieć naturę czysto fizyczną. Ta koncepcja rzuca nieco światła na fenomen glinki. Ważny jest kształt wielokąta, jaki mają cząsteczki glinki. Gdyby przyjmowały np. kształt owalny, nie zatrzymywałyby ani nie przekazywałyby energii, jak wszys-

Według Dextreita, można sporządzić kulki z wysuszonej glinki i połykać je w całości. Szczególnie odnosi się to do opisywanej przez niego glinki zielonej, a być może i do innych jej rodzajów. tko, co pozbawione krawędzi. Kształt cząsteczek glinki pozwala więc na nieustanną wymianę energii. Właściwe im promieniowanie natomiast wyzwala ciągłe napięcie między polami o ładunku dodatnim i ujemnym. Jest to być może jeden z czynników, dzięki którym glinka okazuje się tak efektywna w różnych typach schorzeń. Jak napisał Dextreit: „Jedna i ta sama łyżeczka glinki może być lekiem zarówno na uporczywe ropienie, jak i na anemię. Leczenie ropieni jest wytłumaczalne w kontekście zdolności absorpcyjnych glinki… ale anemia?!”.

To tylko jedna z zadziwiających mocy glinki. Nie posuniemy się tu do stwierdzenia, że glinka jest lekiem na wszystkie choroby. Zwróćmy jednak uwagę na fakt, że coś uznawane za zwyczajne i pospolite w swej materii, ulega przemianie i może takiej przemiany dokonać.

Leave a Reply