Antynomie… jednak optymistyczne

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

I oto mamy do czynienia z wieloma antynomicznymi sytuacjami z pogranicza wydolności zdrowego rozsądku. Kiedy świat dawno już wiedział o bia- łaczkotwóreżym działaniu detreomycyny, u nas w kraju wycofano ją z aptek dopiero po 10 latach… Wedle pomysłu jednego z piszących te słowa krakowska firma cukiernicza miała produkować słodycze wzbogacane magnezem – Państwowy Zakład Higieny wyraził stanowczy sprzeciw… Przetwory mięsne peklowane saletrą potasową są źródłem rakotwórczych nitrozoa- min, podobnie jak sery konserwowane związkami azotowymi, a mimo to konserwowanie się stosuje… Stare porzekadło góralskie mówi, że „najlepsze do uprawy są fekalia cepra”, wyrażając tym ludową mądrość, potwierdzaną przez naukę, że fekalia powinny wracać do środowiska glebowego. Tymczasem wraz z detergentami spływają one do rzek. zbiorników wodnych i mórz, całkowicie niekiedy niszcząc ich równowagę biologiczną, m.in. przez silną eutrofizację, wyrywając z odwiecznego łańcucha krążenia substancji między glebą i człowiekiem istotne ogniwa. Tymczasem istnieją przecież patentowe wzory (prof. D. Lisowskiego, inż. Klewara oraz jednego z nas) specjalnych zaworów, rozdzielających fekalia od detergentów i innych substancji, czy też wzory szwedzkie – podobne do proponowanych u nas – systemu podwójnych ścieków: osobno dla detergentów, osobno dla fekaliów (zgłoszenie patentowe Politechniki Krakowskiej nr 572/77 dot. ograniczenia skutków chemizacji rolnictwa przez zastępowanie nawozów chemicznych skompostowanymi fekaliami wolnymi od detergentów).

Leave a Reply