Antynomie… jednak optymistyczne cz. III

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Z kolei Instytutowi w Gliwicach prace badawcze w zakresie optymalnego doboru dla celów spożywczych związków wapniowo-magnezowych zleciła ze swej strony Kopalnia Soli w Wieliczce w maju 1984 r.

Powróćmy raz jeszcze do problemu samej soli wielickiej. Otóż przeprowadzono unikalne badania nt. wpływu preparatu „Wisol-H”, dodawanego do paszy treściwej koni wyścigowych. Badania prowadziły Krakowski Klub Jazdy Konnej oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – Akademia Rolnicza w Warszawie pod kierunkiem lek. wet. Wojciecha Wysockiego – kierownika Sekcji Jeździeckiej AZS SGGW-AR, trenera licencjowanego klasy l-A.

Badania wykazały całkowicie jednoznacznie (pisma i szczegółowe ekspertyzy m.in. w posiadaniu autorów tej książki), że poziom fizyczny i sprawność sportowa badanych koni wybitnie się poprawiły. Zanotowano przy tym bardzo znamienne i wręcz rewelacyjne polepszenie obrazu krwi badanych koni. Wcześniej konie z klubu krakowskiego miały zaniżony poziom hemoglobiny i małą ilość czerwonych krwinek. Po zastosowaniu „Wisoli-H”, np. w przypadku konia „Chlor”, poziom erytrocytów z 4 440 000 „skoczył” do 8 160 000, poziom hemoglobiny z 74% do 94%: te pozytywne zmiany w równym lub większym stopniu zaznaczały się u wszystkich badanych w Krakowie 8 koni, co wykazały badania krwi prowadzone przez Zakład Higieny Weterynaryjnej w Krakowie.

Szczególnie pomyślna wiadomość, datowana z października 1983 r., dotyczy faktu, że decyzją Prezydium Rządu z sierpnia br. wznowiona zo stała działalność inwestycyjna na terenie kopalni „Siewierz” głównie pod kątem budowy przemialowni dolomitu dla celów rolniczych”. Zakończenie inwestycji planowane jest w roku 1986, a jej docelowa zdolność produkcyjna wyniesie 50 tys. ton mączki dolomitowej rocznie.

Ostatnio podjęto wspólnie z hajnowskimi fabrykami suchej destylacji węgla próbę rozpowszechnienia filtrów dolomitowo-węglcwych do zawieszania na kranach wodociągowych w celu oczyszczania wody pitnej z chorobotwórczych zanieczyszczeń.

Leave a Reply