Antynomie… jednak optymistyczne cz. II

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Jako produkt uboczny przy produkcji karbidu otrzymuje się „karmag” – wspaniały nawóz, który dodawany do nawozów mineralnych, podwyższa plony o 30-40%, dzięki pełnemu wykorzystaniu możliwości fotosyntezy. Stronę technologiczną uzyskiwania karmagu opracowali inż. Werner Kusz- ka i inż. Szaton z Chorzowskich Zakładów Azotowych. „Karmag” uzyskał kilkadziesiąt pozytywnych opinii specjalistów, a przekonawszy się o jego zaletach, domagają się go rolnicy. Patent nr 881339/77 AGH autorstwa jednego z piszących te słowa oraz dyr. Zakładów Szamotowych w Skawinie doc. J. Biedy, prof. Górlicha, inż. inż. Liśkiewicza i Wareckiego dotyczył neutralizacji szkodliwych emisji pyłowych za pomocą innych związków chemicznych rozpylanych pod ciśnieniem do przewodu kominowego. Próby w Hucie Aluminium w Skawinie dowiodły, że można w ten sposób neutralizować 65-75% szkodliwych fluorków, a także dowiodły możliwości rozpylania przez ten komin związków chelatujących i neutralizujących toksyny glebowe. Jednak patent nie doczekał się realizacji… Chcieliśmy rozpylać czynniki neutralizujące wpływ różnych trucizn na środowisko, jak to się czyni w Szwecji czy Norwegii.

W 1980 r. w Ojcowie próby rozpylania dolomitu (źródło magnezu), by nasycić nim wierzchnie warstwy gleby tego zdewastowanego przyrodniczo Parku, przyniosły pewien efekt. Dopiero obecnie podjęto próby rozpylania dolomitu na krakowskich plantach, z pozytywnym zresztą efektem. Doświadczalnie stwierdzono, że nawozy dolomitowe, odkwaszające przy tym glebę, zwiększają plony do 30%, a nawet – powodują wzrost „zdrowszego” (uboższego w toksyny) tytoniu…

Instytut Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach nawiązał m.in. współpracę z Wojskową Akademią Techniczną w bardzo szeroko zakrojonym programie badań wpływu magnezu na podniesienie poziomu zdrowia społecznego (pismo BS/393/84 z dnia 20.08.1984 r. do WAT), poprzez stosowanie go jako dodatku do żywności, środka łagodzącego dewiacje alkoholowe, polepszającego dietę dla dzieci i kobiet ciężarnych. Niektóre inne tematy to: wpływ hałasu na poziom magnezu w organizmach, magnez w środkach konserwacji żywności, a nawet przenikalność promieniowania przez betony normalne i betony z wypełniaczami – magnezytowym, serpentynitowym (oliwinowym) i dolomitowym. Instytut w Gliwicach jest w stanie dostarczać dolomit specjalny (spożywczy, farmakologiczny i paszowy, jak też do zastosowania w filtrach) oraz inne związki wapniowo-magnezowe, mogące znaleźć zastosowanie w odsiarczaniu spalin, nawożeniu gleb itp., o czym podobnie jak i o badaniach pod kątem warunków pracowniczych w przemyśle, poinformował Ministerstwo Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego Departament Warunków Pracy.

Leave a Reply