Aktualnie występujące anomalie życia społecznego i jednostkowego

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Oparte na materiałach historycznych współczesne opisy ołowicy u pa- trycjuszy rzymskich do złudzenia przypominają ich opisy kliniczne, choć prawdopodobnie autorzy nie zdają sobie sprawy z tego, co właściwie opisują. I tak np. w dziele Liona Feuchtwangera „Wojna żydowska” znajdujemy opisy zachowania się, stanów psychicznych i poczynań m.in. cesarzy

Wespazjana, Tytusa i Domicjana. Są to niemal klasyczne studia encefalopatii ołowiczej. Ciekawe, czy L. Feuchtwanger zdawał sobie sprawę, pisząc „Wojnę żydowską”, że opisuje w tych momentach właśnie objawy encefalopatii ołowiczej.

Aktualnie występujące anomalie życia społecznego i jednostkowego, nasilające się we współczesnych cywilizowanych krajach, bardzo przypominają wydarzenia poprzedzające upadek Cesarstwa Rzymskiego. Istnieją również zaskakujące zbieżności między losami Rzymu a zagrożeniami w naszym kraju w przeszłości, kiedy to opilstwo i warcholstwo szlachty i możnowładców, „liberum veto” i ciemiężenie chłopa były tylko jednym z prologów do naszych późniejszych dziejów. A również obecnie wiele zdaje się wskazywać, że podobny problem zatrucia ołowiowo-alkoholowego istnieje nadal, z przerażającymi w antycypacji skutkami dla przyszłości.

Pierwiastek śladowy, jakim jest ołów, nie spełnia w organizmie żadnej pozytywnej fizjologicznie roli, a jest wysoce szkodliwy, zaburza bowiem procesy enzymatyczne sterowane jonem magnezu lub też unieczynnia albo zmniejsza aktywność tych szlaków. Ołów jest więc potężnym biochemicznym antagonistą magnezu.

Leave a Reply