Ochrona przed skutkami patologii wolnorodnikowej

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Na szczęście nauka już wie, że decydująca rola przypada tu pożywieniu, a więc także „lekarzowi gleby”, lekarzowi zwierząt, technikowi uprawy roli i technikowi sporządzającemu przetwory żywnościowe. Uzupełnianie soli mineralnych w pożywieniu jeszcze przed ewentualnym wystąpieniem objawów choroby jest jednoznaczne ze skuteczną profilaktyką.

Read more…

Dzisiejsza nauka w swej zintegrowanej postaci

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Wydaje się, że oprócz znakomicie rozwijanej w światowej onkologii profilaktyki nowotworów, ukierunkowanej tylko na ich wczesne wykrywanie, należałoby z dalece większą intensywnością rozwijać prace nad profilaktyką ekologiczną. Profilaktyka jest bowiem nie tylko wielokrotnie korzystniejsza ekonomicznie niż leczenie, ale przede wszystkim spełnia podstawowe założenia humanizmu i humanitaryzmu medycyny. Na marginesie słynnego raportu U Thanta należy wspomnieć, że krakowski Nieformalny Zespół Ekologicznej Profilaktyki już w 1969 r. wystosował memoriał (ogłoszony w Folia Humanística w 1970 r.), w którym uzasadniono, że „podstawą profilaktyki chorób nowotworowych jest ochrona przyrody, a atrybutem ochrony przyrody jest profilaktyka wojen“.

Read more…

Historia kultur jako odbicie panujących filozofii

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Sądzimy przy tym – podobnie jak Lew Gumilow – że w zjawiskach wzrastającego rozdrażnienia społeczeństw, anomalii typu „Świątynia zagłady” i wielu, wielu innych anomalii psychicznych czy psychospołecznych bierze udział jakiś nie rozpoznany jeszcze czynnik kosmiczny. Również nowatorskie badania prof. W. Sedlaka mogą tu być inspiracją do właściwych poszukiwań. W każdym razie wiadomo, że na stan ludzkiej psychiki wywiera wpływ np. aktywność słoneczna. I tak siłą rzeczy muszą dawać do myślenia charakterystyczne zbieżności. Przyjrzyjmy się tym danym: Rok 1787 (maksimum aktywności słonecznej o wskaźniku 132,0) – i rok 1789 – Wielka Rewolucja Francuska. Rok 1848 – wskaźnik 124,7 – Wiosna Ludów: rok 1870 – wskaźnik 139,0 – wojna i ruchy rewolucyjne we Francji: rok 1917 – wskaźnik 103,9 – Rewolucja Październikowa: rok 1957 – wskaźnik 190,2 – w 1956 r. wydarzenia w Polsce i na Węgrzech: rok 1968- wskaźnik 105,9 – rozruchy studenckie na świecie i w Polsce: rok 1970 – wskaźnik 104,5 – wydarzenia grudniowe w Polsce. (2 tabeli zbieżności ujęto wskaźniki wyłącznie o wartości ponad 100).

Read more…