Nadzieja ludzkości na lepszą przyszłość

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Jest oczywiste, że sytuacja taka musi się odzwierciedlać w składzie powietrza, wody, gleby, pożywienia, które są nośnikami budulca i energii dla organizmów ludzkich, a jednocześnie stają się nośnikami czynników chorobotwórczych, do których ludzkość w toku ewolucji biologicznej nie zdołała się przystosować, i nieprawdopodobne jest, aby się przystosowała. Dlatego właśnie w ewolucji kulturowej upatrujemy możliwość wyeliminowania ze środowiska czynników zagrażających zdrowiu, powodujących m.in. te choroby, które określa się jako „nieuleczalne”.

Read more…

Badania wąskospecjalistyczne – kontynuacja

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Zjawisko zaburzonej eliminacji granulocytów z krwi chorych na bgp tłumaczono zmniejszeniem żywotności granulocytów, którego jednym z przejawów jest ich obniżony metabolizm, upośledzona zdolność fagocytozy i migracji, a tym samym upośledzona wędrówka granulocytów białaczkowych do miejsc krwiogubnych. Ponadto zmniejszone zużycie 02, glukozy itd. zdaje się potwierdzać to przypuszczenie.

Read more…

Antynomie… jednak optymistyczne cz. III

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Z kolei Instytutowi w Gliwicach prace badawcze w zakresie optymalnego doboru dla celów spożywczych związków wapniowo-magnezowych zleciła ze swej strony Kopalnia Soli w Wieliczce w maju 1984 r.

Read more…

Albo przeżyjemy wszyscy, albo nie przeżyje nikt

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Jeśli mówimy, że warunkiem przeżycia jest rozbrojenie psychiczne i militarne w skali globalnej, to musi ono być zaakceptowane przez całą społeczność ludzką. Dlatego wymóg etyki uniwersalnej winien się stosować przede wszystkim do rządów supermocarstw, aby nie dodawały cierpień tym, którzy się znaleźli – z takich czy innych przyczyn – w układzie wobec nich podrzędnym. Jeśli tego nie dokonamy, wciąż będziemy znajdowali się w stanie permanentnego znerwicowania, a to oprócz zawału – oznacza także nowotwór: będziemy żyli w stanie strachu przed ludobójczą wojną. Przy zdrowych mózgach do wojny nie dojdzie, ale jeśli znajdzie się szaleniec gotów podpalić cały świat…?

Read more…