Glinka na płaszczyźnie elektrycznej

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Po części, lecznicze właściwości glinki wywodzą się z jej promieniowania, lecz nie tłumaczy ono wszystkich cudownych efektów uzyskiwanych podczas terapii. Wielu ludzi – naukowców oraz laików – uległo fascynacji fenomenem glinki i szuka istoty jej leczniczych mocy. Próbują oni wyjaśnić skuteczność kuracji glinką – dla zaspokojenia własnej ciekawości i fascynacji.

Read more…

Dozowanie glinki – ciąg dalszy

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Jeśli picie roztworu wywołuje nudności, należy zmieszać glinkę z małą ilością wody. Z powstałej w ten sposób pasty trzeba utoczyć kuleczki i pozostawić do wyschnięcia. Powinno się je połykać zamiast glinki sproszkowanej. Pastę przeznaczoną dla dzieci można przygotować z płynami aromatycznymi (miętą, eukaliptusem itp.), którymi rozprowadzamy glinkę. Wyschnięte pastylki podajemy dziecku do ssania niczym cukierki. Osoby z tendencjami do obstrukcji mogą przygotowywać kuleczki z domieszką senesu lub rabarbaru.

Read more…

Bóle głowy i krwotoki a glinka

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Bóle głowy często wiążą się ze złym trawieniem i procesami fermentacji, zachodzącymi w jelitach. Ból mogą nieco złagodzić kąpiele stóp lub picie wywaru z liści czerwonej winorośli. Centymetrowej grubości okład z glinki nakładamy na czoło i pozostawiamy na 1,5 godziny.

Read more…

Zgony niemowląt

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Nadto Węgierskie Towarzystwo Naukowe Medycyny (vide Magnesium Bulletin 1984, nr 2) podało wyniki stosowania cytrynianu magnezowego w ramach opieki nad matką i dzieckiem. Od początku ciąży do końca laktacji kobiety otrzymywały 150 mg cytrynianu magnezowego na dobę.

Read more…

Zgony niemowląt – kontynuacja

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Należy dodać, że nawet wysokie dawki magnezu nie powodują zaburzeń w organizmie. R. Fehlinger w swym artykule podkreśla, że jedyne uboczne objawy w formach nieszkodliwych mogą wystąpić przy podaży 600-700 mg Mg na dobę (miękkie stolce). Zaleca się dawkę dzienną od 350 do 600 mg Mg, co odpowiada dawce 15-25 mmol. Wspomniana prof. Seelig podaje również, że od 20 lat zalecała ciężarnym dawkę 10-15 mmol Mg dziennie i nigdy nie obserwowała niekorzystnych objawów.

Read more…

Rak żołądka – dalszy opis

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Powszechne mniemanie, że „wiejskie jedzenie jest zdrowe”, to twierdzenie tak samo nieprawdziwe, jak to, że ludność wiejska mało choruje. Jedzenie wiejskie, często uwarunkowane niezbyt dobrymi tradycjami, bywa nieracjonalne, zbyt ubogie lub monotonne. Daje się zaobserwować małe spożywanie zieleniny bogatej w witaminę C. A związek niższej zapadalności na raka żołądka przy dużej konsumpcji witaminy C wykazali Unus Pauling, J. H. Weisburger i inni.

Read more…

Profilaktyka – dalszy opis

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

W świecie lekarskim problem profilaktyki ekologicznej był dotąd bardzo niepopularny, czego skutki widzimy do dzisiaj, właśnie w postaci niepokojącego i stałego wzrostu liczby chorób cywilizacyjnych.

Read more…

Procesy samoregulacji i samoorganizacji

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Wspomniany paradygmat przemysłowy był wyrazem sekularyzacji systemu wartości oraz zmian w wyobrażeniach o człowieku, jakie nastąpiły pod koniec średniowiecza. Tradycyjne, religijne fundamenty systemu wartości, wyznaczające kierunki działania instytucji społecznych i kształtujące życie pojedynczych ludzi, zostały zastąpione przez bardziej utylitarne i pragmatyczne podstawy. Powstał nowy typ człowieka „racjonalnego”, kształtującego swój los w świecie obojętnym na jego pragnienia, zainteresowanego natomiast przede wszystkim wzrostem swego dobrobytu materialnego.

Read more…

Powstawanie nowotworu

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Jednak zakażenie wirusem nie jest jednoznaczne z zachorowaniem. Zmiany nowotworowe występują dopiero wtedy, gdy wirus wnika w strukturę DNA i zmienia ją. Prawidłowa komórka może się wówczas przekształcić w nowotworową, skoro nastąpi uszkodzenie szyfru genetycznego, według którego tworzy się komórka potomna. Wyłamanie się z ustalonego kodu życia powoduje powstanie komórki „wyrodnej”, która – choć podobna do macierzystej – rządzi się jednak innymi prawami. Zwykle rozrasta się w sposób chaotyczny, niszcząc napotkane narządy i – zależnie od stopnia ich uszkodzenia – przyspiesza śmierć całego organizmu.

Read more…

Potencjalne możliwości naszego kraju

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Znaleźliśmy się w paradoksalnej sytuacji. Nauka – z założenia służąca ułatwianiu życia człowiekowi, a więc temu, co jest dobre – w wielu wypadkach stała się celem samym w sobie. Taka „nauka dla nauki”, jak „sztuka dla sztuki”, zatraciła swój pierwotny sens, a także swój ethos. I zgodnie z zasadami marketingu służy więc temu, kto lepiej zapłaci, a więc np. producentom środków masowej zagłady. I tu również istnieje tzw. dylemat uczonych.

Read more…

Ołów – dalszy opis

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Kości naszych przodków sprzed wieku IX, kiedy to nie używano na naszych ziemiach naczyń ołowianych, nie zawierają nadmiernych ilości tego pierwiastka. Podobnie z wieku XIX i początków XX, kiedy to naczynia cyno- wo-ołowlane zastąpione zostały porcelanowymi czy fajansowymi, kontakt ludzi z ołowiem wyraźnie się zmniejszył.

Read more…