Przeciw czemu przeciwdziała magnez

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Na szczególną uwagę zasługują tu prace i publikacje naszych uczonych – prof. J. Stachury i T. Cichockiego, którzy od lat siedemdziesiątych zajmują się badaniem relacji: niedobór magnezu – proliferacja białaczko- wa – anatomicznie stwierdzone uszkodzenia grasicy.

Read more…

Sól kamienna cz. III

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Już choćby te proste obserwacje empiryczne upoważniają nas do postawienia pytania, na czym polegają te szczególne właściwości soli kamiennej. Dzięki współczesnej wiedzy i chemii bionieorganicznej wiemy już, jaka jest odpowiedź. Sól ta bowiem zawiera zestaw biopierwiastków koniecznych dla organizmu, posiadając także – właśnie w komplecie – własności zapobiegawczego oddziaływania na czynniki chorobotwórcze, neutralizując zwłaszcza rozwój grzybów niedoskonałych, a więc i mikotoksyny, a wśród nich rakotwórcze aflatoksyny, jak też różnego rodzaju bakterii gnilnych.

Read more…

Powstawanie białaczek cz. II

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Zjawiska zmieniające komórkę prawidłową w nowotworową zachodzą na płaszczyźnie molekularnej. Tu powstają zmiany w kodzie DNA, a więc mutacja. Tu wirusy onkogenne nabywają właściwości chorobotwórczych bezpośrednio. Jeśli wirus taki wniknie w genom komórkowy, inicjuje wtedy nowy klon komórek, które różnią się od macierzystych metabolizmem. Ale proces ten nie przebiega łatwo, ponieważ organizm ma układ, mechanizm obronny, zwany układem immunologicznym. O tym wiedziano dość dawno, ale nie wiedziano, że czynników porażających wydolność tego układu są tysiące i każdy dzień przynosi poznanie nowych. A bardzo często są one dziełem samego człowieka.

Read more…

Nauka sprzęga jednostkę ludzką z całą ludzkością

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Równolegle na świecie występują procesy, zjawiska i zagrożenia, widoczne nawet dla laika, które pozwalają kierować pod adresem nauki uzasadnione zarzuty, a nawet sadzać na „ławie” oskarżonych o najbardziej drastyczne problemy współczesności. Zarzuty stawiają zwłaszcza ci ludzie, którzy odwołują się do podstawowych zasad etycznych I – po prostu – do zdrowego rozsądku. Bywa więc, że traktuje się naukę jako źródło wielkich nadziei, jak też jako źródło wszelkiego zła. I obydwie strony posiadają argumenty wspierające te poglądy. Nie można jednak rozpatrywać nauki wyizolowanej z całokształtu życia.

Read more…

Śmierć a obowiązki lekarzy cz. III

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Zdarza się, że lekarze, gdy ich wiedza już na nic zdać się nie może, odwracają się od umierającego i zostawiają go sam na sam ze śmiercią. I chyba każdy lekarz może się na tym „złapać”, że większą uwagę koncentruje na człowieku, który ma szansę przeżycia. Jest to prawda obiektywna, lecz zła, dlatego ten rutynowy „obyczaj” musi się zmienić.

Read more…

Trądzik i alergie – leczenie gliką

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Niektórzy sądzą, że trądzik to przypadłość wieku dojrzewania, lecz cierpią na nią ludzie w każdym wieku. U ludzi dorosłych trądzik przybiera różne formy, najczęściej żółtych lub szarych wyprysków, pojawiających się na nosie albo na policzkach. Pierwszy krok w leczeniu trądziku polega na znormalizowaniu pracy jelit i całego układu wydalania.

Read more…

Metale życia i metale śmierci – ciąg dalszy

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

W świetle współczesnego ekologizmu i jego głównego konaru, tj. chemii bionieorganicznej, wiemy, że pożywienie nadmiernie oczyszczone, wolne od biopierwiastków, narusza prawidłową strukturę i funkcję mózgu albo uniemożliwia w życiu płodowym wytworzenie się takiej prawidłowej struktury i funkcji. Gdy jednocześnie w środowisku kulturowym istnieje dążenie do obfitości dóbr konsumpcyjnych, zmniejsza się poniżej poziomu wymaganego przez DNA ilość czynników decydujących o prawidłowym metabolizmie w tkance mózgowej. Gdy dotyczy to np. magnezu, wówczas z kolei potężny czynnik cerebrotoksyczny (uszkadzający mózg), jakim jest ołów, ma otwartą drogę do tkanki mózgowej, uszkadzając ją i tym samym zmieniając postawy ludzi na postawy aspołeczne.

Read more…