Prawo godnej śmierci

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Na całym świecie nabrzmiewa problem postawy człowieka wobec śmierci. Ale wiedza o śmierci i umieraniu jest jeszcze w zalążku. Człowiek zdrowy, normalny, rozwijający się zgodnie z kodem genetycznym, nie zadaje sobie sam śmierci, chyba że w sytuacjach, gdy narażone jest życie innych. W takich szczególnych przypadkach istnieją bowiem wartości wyższe niż życie własne. Przykładów takich sytuacji dostarczyła historia konspiracji antyhitlerowskiej i II wojna światowa. Poza tym samobójstwo, zwłaszcza osobnika nieletniego – podobnie jak formy samobójstw całych populacji – należą już do kategorii patologii społecznej lub psychicznej. Samobójcza zagłada termonuklearna, jak i wojny, także należą więc do kategorii chorób, które dziś wydają się nieuleczalne na miarę chorób nowotworowych. A powiedzmy od razu, że dla społeczności pokój jest tym, czym dla poszczególnej osoby ludzkiej jest zdrowie. Zatem obowiązkiem każdego zdroworozsądkowo myślącego człowieka jest poszukiwanie wszelkich, w tym ekologicznych uwarunkowań tej patologii psychospołecznej.

Read more…

Zdrowie społeczne i medycyna społeczna cz. II

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Dzienny rozkład pracy pracowników służby zdrowia nie przewiduje minimum czasu na uzupełnienie wiadomości o współczesnej nauce, której postęp wzrasta eksplozywnie. Nawet dzienny przepływ informacji jest tak wielki, że przeciętny pracownik nie jest w stanie ich sobie przyswoić. Brakuje mu też czasu na przemyślenie problemów zawodowych, poza tym często nie ma możliwości dotarcia do określonych informacji, zaś ich niedostatek – wytwarza kryzys w poglądach na kryteria zdrowia.

Read more…

Dzisiejszy lekarz

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Bez tego wszystkiego możemy w wieku XXI doczekać się „medycyny znakomitej”, kiedy to każde miasteczko wyposażone będzie w doskonałe szpitale, medycyny coraz lepiej i skuteczniej Ingerującej w procesy nowotworowe. Ale wówczas do tych szpitali możemy nie móc się dostać, bo potrzebujących ratunku stale będzie o wiele więcej niż miejsc w szpitalach. Możliwe, że wybuchnie wtedy kilka afer, że prasa ujawni, jak to nieuczciwi ordynatorzy przyjmują na swe oddziały wyłącznie prominentów, znajomych i tych, którzy więcej włożą im do kieszeni. Wtedy znowu będziemy mogli podyskutować o chorej medycynie…

Read more…

Chemizacja medycyną

Posted by: admin  :  Category: Medyk

W epoce industrialnej siłą rzeczy rozwinął się przemysł farmaceutyczny. Skutki nie dały na siebie długo czekać. Choroba Werner-Schulza w Szwajcarii, przebiegająca z agranulocytozą i kończąca się śmiercią, była wynikiem nadużywania piramidonu. Od tego czasu wiele leków skreślono ze światowych lekospisów, jak np. chloromycetynę (detreomycyna), która okazała się skuteczna m.in. w durzę brzusznym, ale bialaczkotwórcza dla dzieci. Bogatą listę leków szkodliwych zamykają farmakologiczne, a w tym i hormonalne środki antykoncepcyjne, które wyzwalają u matek anomalie, odbijające się zaburzeniami mutagennymi u potomstwa.

Read more…

Narastanie doświadczeń w rotacji pokoleń

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Podobnie jak bez pamięci osobniczej nie może być mowy o osobowości i rozwoju jednostki, tak też bez przeszłości – wiedzy o niej – nie może być mowy o sterowanym rozwoju historycznym. Jak ktoś mądrze powiedział – „Narody tracąc pamięć – tracą życie”. Ale podobnie cała ludzkość, zwłaszcza współcześnie, „straci życie” (i to bardzo dosłownie), jeśli „zapomni” o swej przeszłości, to znaczy zmarnotrawi doświadczenia pokoleń przeszłych.

Read more…

Magnez i alkohol

Posted by: admin  :  Category: Medyk

W Skandynawii i na naszych ziemiach północnych ludzie wykazują znacznie mniejszą tolerancję na alkohol niż np. mieszkańcy basenu Morza Śródziemnego czy Czarnego. Tej nietolerancji towarzyszą różne dewiacje, które jednak wynikają nie tyle z nadmiaru jego spożycia, co właśnie z niskiej tolerancji, zwłaszcza że niedoborom magnezu towarzyszą niedobory wapnia, cynku i litu.

Read more…

Promieniowanie jonizujące – kontynuacja

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Otóż dieta ta eliminuje przede wszystkim produkty łatwo gromadzące w sobie izotopy promieniotwórcze, jak np. jarzyny: cebula, kapusta, dynia. W przypadku skażenia promieniowaniem w ogóle należy unikać jedzenia surowych owoców, a niektóre jarzyny należy długotrwale gotować i odce- dzać z nich wodę. Polecana jest soja i jej przetwory, wodorosty morskie (np. bardzo popularne i dostępne na Zachodzie pigułki „kelp”, sporządzane z popiołu spalonych wodorostów), produkty zbożowe z niełuskanych ziarn, fasola. Na naszym gruncie winna to więc być dieta bogata w magnez, wapń (dolomit), jod, selen, lit, krzem, witaminy C i E, a więc w szczególności drożdże, zwłaszcza winne oraz piwne, chleb żytni razowy, pumpernikel, kukurydza, wspomniane fasola i soja, groszek zielony, ziemniaki, płatki jęczmienne i owsiane, otręby. Ważna jest także podaż cynku, który w największych ilościach gromadzi się u człowieka w wątrobie, nerkach, narządach płciowych i w skórze. Cynk zawierają m.in. soja. ryż niepolerowany, pestki dyni i słonecznika. Podstawowym lekarstwem dekontaminującym promieniowanie jonizujące w organizmie jest jodek potasowy, podobnie jak wszystkie sole jodu.

Read more…

Metale życia i metale śmierci

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Rewolucyjny rozwój nauk technicznych pozwolił lekarzom dotrzeć do molekularnych struktur tkanek i płynów ustrojowych, by oznaczyć w różnych stanach chorobowych jakość, ilość i wzajemne powiązania pierwiastków śladowych, do których należą też „metale życia”. Stężenia tych biopierwiastków w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym komórki organizmu wyrażają się niekiedy zaledwie w milionowych częściach miligrama {!), ale mimo to tak minimalne ich ilości są bezwzględnie potrzebne. Zarazem stężenia te nie pozostają w żadnej proporcji do olbrzymiej biologicznej aktywności tych biopierwiastków.

Read more…

Powstawanie białaczek

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Teorię proliferacyjną stworzył w ubiegłym wieku Virchow. I od jego czasów lekarze atakują nowotwory lancetem, lampą rtg, bombą kobaltową, antybiotykami itp. – z wiadomym efektem. Powiedzieliśmy już, że w odniesieniu do białaczki patologia komórkowa nie przyniosła rozwiązania problemu. Dziś już wiemy, i mamy dowody, że białaczki przewlekłe znamionuje akumulacja komórek z powodu zaburzeń w eliminowaniu ich z ustroju, gdy są zużyte, o czym powiedzieliśmy wcześniej. Akumulacja staje się przeto objawem zasadniczym i pierwotnym, a proliferacja – wtórnym, choć łatwiej dostrzegalnym makroskopowo.

Read more…

Przygotowania do wojen

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Problem ten rozważaliśmy również w Komisji Ochrony Zdrowia Społecznego PAN. Tak. Droga – prócz pokojowego wykorzystania – jest jedna: zwrócić tę energię Słońcu. Tylko tam zwrócona, przestanie nam naprawdę zagrażać. Wierzymy, że nastanie czas, w którym uczeni różnych krajów najzupełniej serio będę się borykać z tym problemem i z podobnym projektem, który dziś wydaje się naiwny lub utopijny, choć powinien być racjonalnym priorytetem. Ale postępująca błyskawicznie technika kosmiczna z pewnością w pełni to umożliwi, eliminując związane z tym ryzyko.

Read more…

Profilaktyka magnezowa

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Zarówno kraje „przeżywione”, jak i niedożywione łączy objaw zespołu niedoborów magnezu i wielu innych biopierwiastków. Przytoczmy konstatacje podane w n-rze 1/1984 „Magnesium Builetin”. W pierwszym artykule W. Bergmann i E. Schumann z Jeny („Przyczynek do leczenia magnezem w praktyce lekarskiej”) wspominają o ogromnych stratach spowodowanych chorobami wyzwolonymi niedoborem magnezu. Autorzy podają, że straty te wynoszą 30 miliardów marek rocznie. Podkreślają ogromną rolę profilaktycznych dawek magnezu w stanach stresowych i ostatecznie nawołują do wzbogacania środków spożywczych oraz napojów solami magnezowymi. Wspominają, że np. w Finlandii w soli stołowej udało się wydatnie zmniejszyć ilość NaCI (chlorku sodowego), bo do 65%, dodając 20% KCI (chlorku potasowego) i 15% MgCI2 (chlorku magnezowego). Dzięki temu powiodło się zmniejszenie obciążenia organizmu człowieka sodem (który sprzyja nadciśnieniu) i podniesienie stężenia magnezu, który sprzyja zdrowiu. Autorzy ci wspominają również, że sole magnezowe, którymi wzbogacane jest pieczywo, mają szerokie zastosowanie w USA, a jednym z efektów jest obniżenie śmiertelności z powodu nowotworów. W tym miejscu trzeba powiedzieć, że u nas w kraju mamy – bez potrzeby uciekania się do kosztownych zabiegów – znakomitą sól kłodawską i jej odmianę – karnalit, który zawiera mało chlorku sodowego, a w smaku jest słony jak czysty NaCI, przeto doskonały dla chorych na nadciśnienie. Oczywiście mamy jeszcze doskonałe sole wielicką i bocheńską, lecz w porównaniu z nimi szczególnie mało chlorku sodowego zawiera karnalit.

Read more…