Ochrona nie narodzonych oraz dzieci cz. III

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Nowo narodzone dziecko ma zadatki „odpornościowe”, jeśli matka w czasie ciąży prawidłowo się odżywiała, bo przecież tylko z organizmu matki dziecko może wynieść pewien „zapas” substancji niezbędnych dla prawidłowego rozwoju. Przy tym wydaje się, że odporność na zanieczyszczenia środowiskowe (np. przemysłowe) – jeśli taka nawet się osobniczo zdarzy, a i tak nie na wszystkie przecież – nie mogła się jeszcze utrwalić genetycznie i nie jest przekazywana potomstwu. Dziecko w każdym razie znajduje się w zdecydowanie gorszej sytuacji niż my, dorośli. Świat, bywa, wita je potężną, wielostronnie skondensowaną dawką trucizn, którą jego młody, intensywnie rozwijający się i delikatny organizm musi pokonać bez żadnego właściwie „doświadczenia osobniczego”. Przytoczmy choćby taki, prymitywny wydawałoby się, przykład. Mało kto zapewne wie, że wysokie wózki dziecięce pojawiły się niegdyś w produkcji z tej prostej przyczyny, aby oddalić dziecko od ziemi, przy której powierzchni, na niedużej wysokości, zalegają emitowane z wielu źródeł przemysłowych i komunalnych tlenki węgla…

Read more…

Potęgowanie funkcji układu immunologicznego

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Każda choroba nowotworowa jest więc zespołem polietiologicznym (wie- loprzyczynowym), a w jej powstaniu odgrywają rolę czynniki natury wirusowej, predyspozycja genetyczna oraz czynniki środowiskowe, które łącznie ujawniają się w stanie układu immunologicznego. Czynników zapobiegających znamy właściwie niewiele, bo cały dotychczasowy wysiłek badawczy skierowany był raczej na wykrywanie i eliminowanie czynników rakotwórczych. To oczywiście ważne, ale zbyt długo nie doceniano także aspektów obronnych. Nie ulega bowiem wątpliwości, że do choroby dochodzi wtedy, gdy zostaje zachwiana równowaga między silami obronnymi organizmu a siłami „wroga”. Jedynie to założenie o zachowaniu „równowagi sił” pozwala tłumaczyć wiele niezrozumiałych zjawisk w występowaniu chorób nowotworowych.

Read more…

Białaczka – choroba modelowa

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Do potowy XIX w. szeroko rozpowszechnionym sposobem leczenia rozmaitych chorób wewnętrznych była „phlebotomia”, czyli upust krwi. Krew taką oglądat lekarz-praktyk i z jej wyglądu wysnuwał wnioski, nieraz nawet bardzo trafne. Obfita „crusta phlogistica” w postaci białego kożuszka na powierzchni skrzepłej krwi dowodziła istnienia w organizmie procesu ropnego. Dziś stwierdzamy to samo zjawisko w trakcie znacznie wzmożonej leuko- cytozy. Czasami znów krew upuszczona chorym z powodu udaru mózgu lub dolegliwości występujących u pełnokrwistych, tzw. pletoryków, była ciemnoczerwona, gęsta i łatwo krzepła. U niektórych te znamiona upuszczonej krwi były jeszcze bardziej wyraziste. Ówcześni lekarze określali ten stan jako czerwienicę. Pod tym pojęciem mieściłyby się dzisiejsze poli- globulie prawdziwe i rzekome, a więc choroby przebiegające z nadmiarem krwinek czerwonych.

Read more…

Mikotoksyny – dalszy opis

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

W cyklu badań prowadzonych jeszcze w latach sześćdziesiątych, a opartych na paradygmacie ekologicznym, jeden z nas stwierdził wraz z prof. B. Smykiem z Akademii Rolniczej w Krakowie znamiennie częstsze występowanie grzybów toksynotwórczych w mieszkaniach i zabudowaniach gospodarczych tzw. zagród nowotworowych. Pozwoliło to postawić hipotezę, że mikotoksyny, produkowane w określonych cyklach faz rozwojowych grzybów, stanowią jeden z czynników wyzwalających proces proliferacji nowotworowej. W ten sposób problem „domów rakowych” został udokumentowany po raz pierwszy na świecie i przeszedł do literatury światowej jako osiągnięcie polskie, a jego współautor otrzymał nagrodę im. Alfreda Jurzy- kowskiego. Prac na ten temat pojawia się coraz więcej: mówił o tym w swym referacie programowym prof. Goldblatt na konferencji poświęconej historii tych badań. Międzynarodowa konferencja w Primosten również zajmowała się rolą onkogennych metabolitów pleśni, zwanych aflatoksynami.

Read more…

Patologia wolnorodnikowa

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Częstym błędem w rozumowaniu jest wiązanie jednego skutku z jedną tylko przyczyną. Zjawiska patogenezy chorób nowotworowych – podobnie jak inne choroby somatyczne i psychosomatyczne – są bardziej złożone, kompleksowe, chociaż niektóre przypuszczenia da się zweryfikować dopiero przy użyciu elektronowych maszyn matematycznych. Czynniki patogenne, występujące w trzech grupach: biologicznej, fizycznej i chemicznej, nazywamy promotorami: w określonych sytuacjach wyzwalają one objawy chorób nowotworowych.

Read more…

Monitoring endo- i egzoekologiczny

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Profilaktyka jako doktryna nie tylko medyczna budzi optymizm i stwarza wielkie szanse przetrwania rodzaju ludzkiego. Profilaktyka to właśnie medycyna jutra, medycyna przyszłości. To z myślą o niej opracowaliśmy i opatentowaliśmy z doc. J. Dobrowolskim z UJ, dr P. Bolechałą i doc. A. Bon- derkiem nową, nie znaną jeszcze w swiecie, metodę oznaczania poziomu biopierwiastków w pojedynczej komórce ludzkiego ciała. (Patent nr 199102 z r. 1978). Tym samym stał się możliwy i urzeczywistniony tzw. monitoring komórkowy. Za pomocą mikrosoridy rentgenowskiej, sprzężonej z mikroskopem skaningowym i transmisyjnym, można badać rozmieszczenie i „zagęszczenie” poszczególnych biopierwiastków w obrębie komórki, po to, aby uchwycić i zapisać sytuacje mogące sprzyjać powstawaniu białaczek,’ a także odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w grupie osób narażonych na zachorowanie przez czynniki białaczkotwórcze tylko niektórzy zachorowali.

Read more…

Śmierć a obowiązki lekarzy cz. II

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Troska o umierających jest miarą kultury jednostkowej, społecznej w ogóle, a lekarskiej kultury wchodzącej w zakres ethosu tego zawodu – w szczególności. A nie tylko są tu ważne sposoby przywracania spokoju umierającym w chwili konania, lecz także – troska o zmniejszenie cierpień rodziny umierającego i właściwe postępowanie z „nieuleczalnie chorymi”. Jest to taki sam obowiązek lekarzy, jak zapobieganie chorobie, rozpoznawanie jej i leczenie. Nie wolno odbierać pacjentowi nadziei, ale trzeba tak przygotować atmosferę moralną wokół umierającego, aby odebrać śmierci aurę grozy.

Read more…

Aktualnie występujące anomalie życia społecznego i jednostkowego

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Oparte na materiałach historycznych współczesne opisy ołowicy u pa- trycjuszy rzymskich do złudzenia przypominają ich opisy kliniczne, choć prawdopodobnie autorzy nie zdają sobie sprawy z tego, co właściwie opisują. I tak np. w dziele Liona Feuchtwangera „Wojna żydowska” znajdujemy opisy zachowania się, stanów psychicznych i poczynań m.in. cesarzy

Read more…

Magnez i nasze gleby

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Na terenach Polski, zdaniem prof. Czuby, deficyt magnezu sięga 80-90%. Dowiedziono, że w tym samym procencie nasze gleby są kwaśne i także muszą być ubogie w Mg2+ nasze organizmy, zwłaszcza że magnezu brakuje w wodzie pitnej, jak również w oczyszczanej soli kuchennej (warzonej). Istnieją też dowody pośrednie na niedobór magnezu w organizmie statystycznego obywatela, opracowane przez Muciusa, Aleksandrowa i Sułka oraz wielu innych magnezjologów współczesnych.

Read more…

Zespół niedoboru magnezu

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Innym źródłem magnezu w pożywieniu człowieka jest melasa. Na całym świecie można ją dostać jako przysmak do czarnej kawy. Tylko u nas jest zakazana. Zdajemy sobie sprawę, że nasza sytuacja zdrowotna będzie niekorzystna dopóty, dopóki nie zmieni się kulturowy wzorzec odżywiania. Istnieje u nas bowiem fascynacja bielą jako synonimem awansu społecznego. Jest to fascynacja powierzchowna, z gruntu mylna i szkodliwa, o dosyć prostej genezie. Szara sól {niegdyś spożywali ją ludzie i zwierzęta), melasa, czarny Chleb z grubo mielonej mąki i tylko od wielkiego święta, „biała bułeczka” kojarzą się ludziom z biedą, przedwojenną biedą. Ludzie bogaci już wówczas spożywali białą sól, biały cukier i białe pieczywo, szkodząc swemu zdrowiu. Ale dziś uległy tej fascynacji szerokie rzesze, kojarząc tę biel z dobrobytem.

Read more…

Kultura i osobowość

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Minęło kilkanaście lat i, niestety, Halina Poświatowska odeszła, ale zostawiła po sobie wartości niepowtarzalne – poezję. I właśnie subiektywne poczucie sprawności doprowadziło ją do maksymalnego i w końcu dość jeszcze długiego okresu funkcjonowania organizmu i psychiki, bo cóż może być dla człowieka cenniejszego, jak nie jego twórczość, jeśli w dodatku jest ona akceptowana przez innych?

Read more…