Wysiłek zdobywania wiedzy

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Rola, którą społeczeństwa wyznaczają medycynie w przebudowie świata na lepszy, wymaga od lekarzy szczególnego udziału. Dlatego adepci medycyny już w czasie studiów powinni krystalizować swoje zainteresowania specjalistyczne, ale i zarazem uzupełniać luki w swym ogólnym wykształceniu w dziedzinach filozofii, socjologii, psychologii oraz innych nauk humanistycznych i technicznych, po to, aby móc rozwijać swą osobowość wszechstronnie. To zaś niewątpliwie ułatwi im w życiu zawodowym przyjmowanie właściwej postawy lekarza współczesnego i lekarza jutra.

Read more…

Odżywianie się

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Niejednokrotnie już na kartach tej książki wspominaliśmy o odżywianiu się. Nie możemy tu wchodzić głębiej w ten problem, któremu zresztą poświęcono tak wiele publikacji: niektóre z nich sygnalizujemy w załączonej do książki wybranej literaturze przedmiotu. Prawidłowe odżywianie się i wiedza o tym odżywianiu się jest również niezbędnym składnikiem profilaktyki.

Read more…

Sól kamienna

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Sól kamienna (potocznie zwana kuchenną) oczywiście nie jest biometalem, ale omawiamy ją w tym miejscu dlatego, że jest naturalnym rezerwuarem właściwie wszystkich niezbędnych dla organizmu biopierwiastków. Mamy na myśli jednak nie sól chemicznie oczyszczoną do prawie czystego NaCI (chlorku sodowego), lecz sól kamienną lub morską w postaci naturalnej.

Read more…

Choroby cywilizacyjne

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Przez „choroby cywilizacyjne”, ujmując rzecz przyczynowo, rozumiemy takie zespoły uszkodzeń narządów i ich funkcji, jak też funkcjonowania organizmu jako całości, które są wyrazem reakcji adaptacyjnej organizmu na niedobór lub nadmiar określonych substancji biologicznie czynnych poza granicę homeostazy. Źródłem tych substancji biologicznie czynnych jest środowisko, które albo w sposób naturalny pozbawione jest określonych ich grup, albo też za ich brak odpowiedzialny jest sam człowiek niszczący biosferę czy też – równolegle – pozbawiający żywność w procesach technologicznych tych właśnie składników. Z kolei w środowisku, zwykle już wyłącznie z winy człowieka, znajdują się liczne grupy substancji szkodliwych dla zdrowia. Wreszcie – znowuż na skutek działalności człowieka – określone grupy substancji znajdują się w zaburzonych proporcjach, przez co niektóre z nich mogą się stawać toksyczne lub bezwartościowe, jako że wśród rozlicznych substancji biologicznie czynnych znajdują się takie, między którymi zachodzi zjawisko synergizmu, i takie, które są opozycyjne w stosunku do siebie, wzajemnie się niejako „unieczynniają” czy rugują, zwłaszcza gdy znajdują się w niewłaściwych, zaburzonych proporcjach, np. magnez i potas.

Read more…

Lit – dalszy opis

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Choroba z niedoboru litu jest uwarunkowana ekologicznie. Profesor Earl Dawson z Uniwersytetu Texas zbadał, że w mieście El Paso choroby psychiczne są bardzo rzadkie, a woda wodociągowa zawiera dużą ilość litu, podczas gdy w Dallas, gdzie woda zawiera mato litu, choroby psychiczne są 7-krotnie częstsze. Nawet codzienny nastrój mieszkańców El Paso, ich styl życia i zachowania są dalece różne od mieszkańców Dallas. W El Paso ludzie są pogodni, serdeczni, weseli, a stosunki międzyludzkie są szczególnie dobre.

Read more…

Chemia bionieorganiczna – dalszy opis

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Dzięki tym dziedzinom dostrzegamy istnienie w małych przestrzeniach geograficznych skupień charakterystycznych chorób ludzi i zwierząt. Wyniki tych badań inspirują do poszukiwania przyczyn wielu chorób w zaburzeniach naturalnego rozkładu pierwiastków w powietrzu, wodzie, glebie, w świecie roślin i zwierząt, a więc w łańcuchu troficznym człowieka.

Read more…

Czynniki kulturowe, trudności i potrzeby: wojna i pokój

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Najistotniejsza jednak dla zdrowej przyszłości człowieka na globie będzie nie tylko zorganizowana profilaktyka w skali światowej (za pośrednictwem WHO), opierająca się na ochronie równowagi biologicznej w przyrodzie. Aby chronić skutecznie przyrodę i jej cząstkę – człowieka, należy skoncentrować się na poszczególnych ogniwach łańcucha patogenetycznego chorób nowotworowych, które są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w środowisku naszego bytu pod wpływem aktualnej kultury.

Read more…

Zdrowie społeczne i medycyna społeczna cz. III

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Nazbyt wolno literatura naukowa przenika zarówno do lekarzy, jak i do kierowników katedr czy kierowników instytutów resortowych. Toteż nasza ekoprofilaktyka nie dotrzymuje kroku nauce zachodniej i wschodniej i dlatego też raków – łącznie z chorobami cywilizacyjnymi – stale nam przybywa.

Read more…

Decentralizacja, przyczyny nieładu, kształcenie lekarzy cz. II

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Nie przytaczając dalej niezliczonych przykładów nieładu, ograniczmy się do stwierdzenia, że jego pierwotną przyczyną są przestarzałe systemy nauczania w naszych akademiach, w których zupełnie brak profilaktyki ekologicznej. Konieczna jest integracja wszystkich wydziałów uniwersyteckich wiedzą o człowieku jako rzeczywistości biologicznej, będącej stale w fazie stawania się coraz doskonalszą rzeczywistością etyczną.

Read more…

Niektóre cechy lekarza przyszłości

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Medycyna słusznie uważa się za dyscyplinę racjonalną, ale… W praktyce okazuje się np., jak pożądana jest umiejętność stawiania diagnozy na podstawie nie tylko naukowej, lecz także intuicyjnej. To dlatego, kiedy nie ma obiektywnych czy pełnych danych na rozpoznanie choroby, zaprasza się na konsylium lekarza, o którym się mówi: „On ma intuicję”. Co to jest „intuicja”? Popularnie mówiąc – jest to szybkie kojarzenie zjawisk z przeszłości i teraźniejszości, często przebiegające poza polem świadomości. Szybkie przypomnienie doświadczeń, analogii i ich ekstrapolacja. Na tej samej zasadzie – „od pierwszego wejrzenia” – dobierają się przecież niekiedy ludzie, właśnie przez intuicję: grymas, gest, postawa, synteza tych czynników – i już wiemy, czy osobowość mojego partnera odpowiada mi, czy nie. Nie umiemy tych zjawisk do końca wyjaśnić racjonalnie, ale też – wbrew pozorom – nie ma w nich niczego irracjonalnego. Intuicja wynika ze sumy doświadczeń i predyspozycji osobniczych, które należy rozwijać: ona to w dużym stopniu decyduje o opanowaniu „sztuki” lekarskiej.

Read more…

Ołowiane zatrucie

Posted by: admin  :  Category: Medyk

W RFN stale się pisze o wysokim stężeniu ołowiu w atmosferze. W Dolnej Saksonii przemysł ołowiowo-cynkowy istnieje już od 500 lat. Jego toksyczne działanie i emisje odbijają się na zdrowiu pracowników oraz ludzi mieszkających w pobliżu zakładów. W latach trzydziestych ciężkie zatrucie ołowiem w Lipsku miało niemal charakter epidemii. Obecnie tak wysokie stężenie ołowiu występuje w okolicach Goslaru. Instytut Ekologii Stosowanej we Friburgu zalecił przesiedlenie 26 tysięcy ludzi oraz usunięcie gleby skażonej ołowiem.

Read more…