Grasica i tymozyna

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Okazuje się, że zarówno choroby układu limforetikularnego, jak i miażdżyca uwarunkowane są dysfunkcją grasicy, której aktywatorem jest magnez. Także proces starzenia się jest podobnie uwarunkowany narastającą z wiekiem niewydolnością grasicy. Dlatego też prawdopodobnie leki skuteczne w miażdżycy – mogą być skuteczne w proliferacjach układu limforetikularnego. Mamy tu na myśli zwłaszcza prostacykliny prof. prof. Gryglewskiego i Szczeklika.

Read more…

Sól kamienna cz. II

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Wiele krajów świata od stuleci używało soli spożywczej bezpośrednio odparowywanej na brzegach mórz lub słonych jezior, również pełnowartościowej i przebogatej w biopierwiastki. Należy tu zacytować słowa Pitagorasa, który mówił o soli, że zrodzili ją najszlachetniejsi rodzice, tj. Słońce i Morze. Dziś, jak wiadomo, większość mórz i oceanów jest silnie zanieczyszczona, a więc i sól z nich – również. Ale za to osady morskie w postaci złóż soli kamiennej są czyste. Nie przesadził więc Robert Malthauf (w: „Neptunes Gift. A history of common salt”. The Johns Hopkins University Press. Baltimore and London), nazywając sól „darem Neptuna”. My, w Polsce, zwaliśmy ją „darem królowej Kingi”.

Read more…

Antynomie… jednak optymistyczne cz. II

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Jako produkt uboczny przy produkcji karbidu otrzymuje się „karmag” – wspaniały nawóz, który dodawany do nawozów mineralnych, podwyższa plony o 30-40%, dzięki pełnemu wykorzystaniu możliwości fotosyntezy. Stronę technologiczną uzyskiwania karmagu opracowali inż. Werner Kusz- ka i inż. Szaton z Chorzowskich Zakładów Azotowych. „Karmag” uzyskał kilkadziesiąt pozytywnych opinii specjalistów, a przekonawszy się o jego zaletach, domagają się go rolnicy. Patent nr 881339/77 AGH autorstwa jednego z piszących te słowa oraz dyr. Zakładów Szamotowych w Skawinie doc. J. Biedy, prof. Górlicha, inż. inż. Liśkiewicza i Wareckiego dotyczył neutralizacji szkodliwych emisji pyłowych za pomocą innych związków chemicznych rozpylanych pod ciśnieniem do przewodu kominowego. Próby w Hucie Aluminium w Skawinie dowiodły, że można w ten sposób neutralizować 65-75% szkodliwych fluorków, a także dowiodły możliwości rozpylania przez ten komin związków chelatujących i neutralizujących toksyny glebowe. Jednak patent nie doczekał się realizacji… Chcieliśmy rozpylać czynniki neutralizujące wpływ różnych trucizn na środowisko, jak to się czyni w Szwecji czy Norwegii.

Read more…

Decentralizacja, przyczyny nieładu, kształcenie lekarzy

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Centralne systemy sterowania ochroną zdrowia doprowadziły do tak wielkiej niedoskonałości jej funkcjonowania, że próby doraźnych udoskonaleń cechuje ogromna nieporadność. Widoczna na każdym kroku dekadencja naszej nauki lekarskiej i techniki ochrony zdrowia domaga się od władz rygorystycznych decyzji (vide m.in. artykuł prof. W. Drabikowskiego w „Polityce” z 8 VIII 1981 r.).

Read more…

Niekorzystny stan psychiczny

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Wypaczone myślenie i działanie jako wyraz zaburzonej funkcji mózgu zazwyczaj nie wyzwala bezpośrednio przedwczesnych zgonów człowieka, w związku z czym pozornie wydaje się mniej groźne dla społecznego zdrowia niż strome trendy zawałów i nowotworów. Niekiedy jednak stany te są nawet groźniejsze, gdyż ludzie z zaburzeniami myślenia źle organizują życie społeczne. Pośrednio więc stają się również przyczyną przedwczesnych zgonów, wyzwalanych przez uszkodzenia narządów i ich funkcji nie tylko w wyniku chorób, ale i ran bojowych…

Read more…

Lekarze i ich bezsiła w zaspokajaniu ludzkich potrzeb

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Współcześni lekarze dostrzegają bezsiłę swego zawodu w zaspokajaniu potrzeb ludzi, którym zagrażają rozliczne choroby cywilizacyjne, w tym nowotwory i białaczki. Sytuacja ta zmusza nas do poszukiwania dróg zmiany środowisk na zdrowsze. Z konieczności więc musimy patrzyć w przyszłość, która jest funkcją przeszłości. Innymi słowy dążymy do uświadamiania sobie i innym faktów społecznie niekorzystnych, po to, by je móc usuwać ze środowisk naszego bytowania. „Aby żyć – trzeba dużo wiedzieć”, dlatego tak niezmiernie ważna jest oświata zdrowotna. Przyszłość rodzaju ludzkiego zależeć będzie bowiem nie tylko od dziedzictwa genowo-genetycznego, ale od dziedzictwa kulturowego. Aby przetrwać, musimy być lepsi od przodków zarówno somatycznie, jak i etycznie. Aby to urzeczywistnić, musimy eliminować to, co w historii okazało się złe. Dlatego tak bardzo niezbędna do przetrwania jest prawdziwa wiedza historyczna, o czym mówiliśmy już we wstępie.

Read more…

Walory widzy zdroworozsądkowej

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Chociaż dzisiaj nauka umożliwia nam eksplorację kosmosu, przywiodła nas na skraj przepaści. Aby mogła się stać współczesną „arką Noego”, musi ulec istotnym przeobrażeniom, sięgając także do swych zdrowych źródeł, w których wciąż żywe Idee mają charakter ponadczasowy, a więc są pożądane także dla współczesności.

Read more…

Nauka cierpi na podobne schorzenia, co i społeczeństwa

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Tymczasem nauka cierpi na podobne schorzenia, co i społeczeństwa, a ponieważ jej wpływ na rzeczywistość jest szczególny I rozległy, dlatego nauka często pogłębia i utrwala schorzenia społeczeństw. W ten sposób wyraża się złowróżebna sytuacja dodatniego sprzężenia zwrotnego, które w efekcie zagraża zniszczeniem całemu samosterującemu systemowi. Trafnie scharakteryzował tę sytuację Erich Fromm, nazywając ekspansywną naukę „pseudoreligią naszych czasów” – oczywiście z człowiekiem w centrum. Ale jest to taki człowiek, który – choć posiadł środki techniczne niemalże do „drugiego stworzenia świata” – nie dorósł jednak moralnie do ich wykorzystania. Pisze Fromm: „Uczyniliśmy sami bóstwa z maszyn i staliśmy się ich sługami (…). Nazwa, jaką nadaliśmy temu zjawisku, jest w końcu obojętna, istotna jest natomiast ludzka bezsilność, jako wynik postępu naukowego i technicznego, mającego zapewnić człowiekowi wszech- potęgę. Im głębsza będzie nasza izolacja, Im bardziej okaże się niemożliwa nasza emocjonalna reakcja na świat, im bardziej nieunikniony wyda się katastrofalny kres, tym silniejsza będzie nowa religia. Nie będziemy dłużej panami techniki, ale jej niewolnikami: technika – ten początkowo naprawdę twórczy czynnik – ukaże nam swoją drugą twarz: twarz bogini zagłady (jak indyjska Kall). Jej to mężczyźni i kobiety będą gotowi ofiarowywać siebie i swoje dzieci (…), chociaż trzymają się oni nadziei na lepszą przyszłość (Cyt. za „Zdanie”, 1983 nr 5).

Read more…

Selen – dalszy opis

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Jedną z chorób powstających na skutek deficytu soli selenu i molibdenu w glebie i trofice jest choroba Ketschan, objawiająca się u zwierząt jako tzw. choroba białych mięśni, a u ludzi – zawałami serca. Ta choroba występowała endemicznie w jednej z prowincji Chin. Gdy niedobór selenu uzupełniono w glebie odpowiednim nawożeniem, a także wzbogacono nim paszę oraz pożywienie ludzi, endemia znikła.

Read more…

Zbawienny wpływ sztuki na zdrowie

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

W naszym ujęciu więc, mimo że człowiek cierpi z powodu organicznych zmian iub schorzeń narządów wewnętrznych, może być jednak zdrowy w sensie psychicznym i społecznym. Profesor Antoni Kępiński, choć bardzo cierpiący w chorobie, choć świadom jej nleuleczalności – napisał znakomite dzieła. Dowodziło to, że pomimo choroby – w sensie psychicznym i społecznym był zdrowy.

Read more…

Nowy punkt widzenia: geografia białaczek

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Mimo wielkiej ilości cennych informacji szczegółowych, jakie uzyskano w wyniku badań wąskospecjalistycznych, jeden z piszących te słowa doszedł w pewnym momencie do wniosku, że tę drogę poszukiwania rozwiązań problemu białaczek należy wzbogacić. Nadzieja, że dokładne poznanie struktury leukocytu i różnicy między komórką prawidłową a białaczkową pozwoli na uzyskanie odpowiedzi, czym jest w istocie białaczka, okazała się złudna.

Read more…