Mózg a ewolucja kulturowa i negatywne zjawiska społeczne

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Płomień świadomości rozgorzał ongiś w mózgu pierwotnego człowieka i podsycany jest nadal produktami jego ewolucji kulturowej. W mózgu myślącej cząstki biosfery, jaką jest człowiek, rodzą się więc myśli przekształcane w czyny, jak i w drogi, które wiodą do zmniejszania cierpień, ograniczania liczby chorób i przedwczesnych zgonów lub też – gdy mózg jest „chory” – do ich pomnażania.

Read more…

Ochrona nie narodzonych oraz dzieci cz. II

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Zdaje się nie ulegać wątpliwości, że płód reaguje na stany emocjonalne matki. Stwierdzono, że dziecko już od pierwszych tygodni życia płodowego wymaga czułości i miłości matczynej, bez której osobnik w wieku dorosłym wykazuje różne dewiacje emocjonalne, sprzyjające czynom o charakterze aspołecznym.

Read more…

Niektóre cechy lekarza przyszłości – kontynuacja

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Ponadto nawet lekarz-praktyk musi umieć postępować jak uczony, a więc umieć obiektywnie patrzeć na zjawiska w przyrodzie i w człowieku, eksperymentować bez narażania człowieka na szkodę, trzeźwo rejestrować fakty i beznamiętnie je interpretować, po to, by swe spostrzeżenia, dobrze udokumentowane, przekazać innym, wzbogacając tym wiedzę lekarską.

Read more…

Zmiana stereotypu myślenia

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Mówi się wszędzie, nie bez słuszności, że sytuacja demograficzna świata napawa niepokojem. Nie kontrolowany przyrost ludności, ubytek ziemi ornej – stwarzają poważne zagrożenie. Ale widma głodu nie należy przeceniać. Już obecnie istnieje teoretycznie opracowana możliwość przyspieszenia produkcji żywności i zwiększenia jej, zwłaszcza gdy idzie o białko roślinne i proteiny zwierzęce pochodzenia morskiego. Podobnie jak myśliwy zamieniał się w hodowcę, również i rybak zamienić się winien w hodowcę pożywienia morskiego (jak to już po części czynią mądrzy Japończycy). Gleba zaś winna się stać „zakładem przemysłowym”, z tym jednak zastrzeżeniem, które zresztą nie wyklucza wcale takiej wizji, że, jak mówi prof. Przemysław Trojan: „Rolnictwo biodynamiczne jest jedyną drogą do produkcji zdrowej żywności”. Z kolei matematyczno-cybernetyczne sposoby myślenia pozwolą na sprawniejszą niż dotychczas organizację kierowania i zarządzania źródłami materiałów energetycznych i budulcowych przyrody żywej i nieożywionej, co powinno przyczynić się do zdrowego trwania ludzkości.

Read more…

Profilaktyka dawniej

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Historia nauki dowiodła, że sukcesy w profilaktyce można osiągnąć nawet wówczas, gdy nie zostają dopełnione warunki stawiane przez „mędrca szkiełko i oko”. Dowiedziono np., że chorobę endemiczną i epidemiczną można opanować, nawet jeśli nie zna się czynnika etiologicznego. Dla przykładu wspomnijmy, że z końcem XVII stulecia sir Percival Pott, lekarz miejski Londynu, dostrzegł, że nowotwory moszny były częstą chorobą młodych czeladników kominiarskich. Gdy obserwacja tego zjawiska nasunęła przypuszczenie, że choroba wyzwalana jest przez działanie sadzy przenikającej przez odzież w czasie czyszczenia kominów, zaproponował zmianę techniki kominiarskiej i opanował chorobę, wskazując przy tym na rolę węgla w nowotworzeniu.

Read more…

Model białaczki szpikowej przewlekłej

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Zaburzenie mechanizmów eliminujących obumarłe granulocyty z ustroju powoduje, że krążą one we krwi obwodowej, pobudzając przez biokatalizę macierzystą tkankę granulocytów do proliferacji nowotworowej.

Read more…

Magnez i zwierzęta doświadczalne

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Dietą ubogomagnezową wyzwalamy u zwierząt zarówno miażdżyce, jak zawały i białaczki. Spektakularne doświadczenie przeprowadzano na rybach, które w wodzie miękkiej {zawierającej stosunkowo niewiele soli mag- nezowo-wapniowych) giną już pod wpływem 10 ppm (pars per milion – 10 części na milion) ołowiu. Gdy wodę utwardzono solami magnezowo- -wapniowymi, ryby nie wykazywały zmian chorobowych nawet przy stężeniu rzędu 400 ppm (Według Hartunga, cytowanego w dziele A. i H. Pendia- sów „Pierwiastki śladowe w środowisku biologicznym”. Wyd. Geologiczne, Warszawa 1976).

Read more…

Co wywołuje białaczkę?

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Ale skoro prawie każdy z nas może być nosicielem wirusa białaczkowe- go, to pojawia się logiczne pytanie, dlaczego nie wszyscy chorują. Dlaczego w Hiroszimie – mimo wszystko – nie wszyscy zachorowali? Widocznie u pewnych grup ludzi istnieją jakieś predyspozycje do choroby, u innych zaś nie, bo posiadają jakieś czynniki ochronne o spotęgowanym stopniu działania. Dziś wiemy, że tymi czynnikami są obecne w organizmie, we właściwych proporcjach i stężeniach, określone biopierwiastki, jak magnez, wapń, selen, kobalt, cynk, a zapewne i wiele innych, których jeszcze nie znamy, a poznać musimy, aby znaleźć lekarstwo.

Read more…