Problem białaczek u zwierząt

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Postawa lekarza myślącego kategoriami profilaktycznymi spowodowała, że podjęliśmy również problem białaczek u zwierząt rzeźnych – zwłaszcza że liczba limfadenoz, stwierdzona w różnych krajach, koreluje z ilością mięsa spożywanego na głowę mieszkańca. Dotychczasowy sposób kontroli weterynaryjnej mięsa na obecność białaczki polega jedynie na makroskopowych badaniach powiększenia węzłów chłonnych – z pominięciem badania rozmazów. Podjęliśmy przeto systematyczne badania hematologiczne każdej sztuki bydła rzeźnego. Przekonaliśmy się, że wskaźnik, który w 1958 r. wynosił w Anglii 1,7/10 000, u nas w roku 1959 wynosił ok. 2,9, zaś w roku 1961 -już3,4. Obecnie, wświetle badań, wynosi 50… na 10 000 rocznie.

Read more…

Troska o pokolenia przyszłe cz. II

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Każdy człowiek z osobna w zasadzie jak gdyby „wie”, że najwyższą wartością jest życie i zdrowie człowieka, niemniej w praktyce jakże często zapomina o tym. A przecież – co brzmi tak banalnie, że niemal truistycz- nie – bez tych wartości nie ma i nie może być żadnych innych. Zarówno w odniesieniu do nas samych, jak i w stosunku do innych ludzi. Również prawdziwa, dojrzała miłość do dziecka jest tylko odmianą postawy altero- centrycznej, wyrazem alterocentrycznego egoizmu.

Read more…

Stężenie Fe w organizmie

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Stężenie Fe w organizmie nie przekracza poziomu wagowego jednej części na 10 000. Tymczasem z danych Petera Ożorjo (WHO) w krajach rozwijających się aż 230 min kobiet cierpi na choroby wskutek niedoboru żelaza. Erica Royston wykazała niedobór Fe u 2/3 badanej populacji kobiet ciężarnych.

Read more…